Ku do të drejtoheni?

Bashkitë

Përzgjidhni Bashkinë te e cila doni të drejtoheni

Drejtoritë Arsimore

Përzgjidhni Drejtorinë Arsimore të rajonit ku doni të drejtoheni

Drejtoritë e Shëndetit

Përzgjidhni Drejtorinë e Shëndetit të rajonit ku doni të drejtoheni

Zyra e Prefektit

Përzgjidhni zyrën e Prefektit të rajonit ku doni të drejtoheni

Blog

Shkruaj/Posto për Bashkitë

Shkrimet e qytetarëve për Bashkitë

22 tetor 2017

10 Comments

Këtu do të gjenden pyetjet e postuara nga qytetarët për Bashkitë....

Shkruaj/Posto për Drejtoritë Arsimore

Shkrimet e qytetarëve për Drejtoritë Arsimore

22 tetor 2017

No Comments

Këtu do të gjenden pyetjet e postuara nga qytetarët për Drejtoritë Arsimore....

Shkruaj/Posto për Drejtoritë e Shëndetit

Shkrimet e qytetarëve për Drejtoritë e Shëndetit

22 tetor 2017

No Comments

Këtu do të gjenden pyetjet e postuara nga qytetarët për Drejtoritë e Shëndetit....

Shkruaj/Posto për Zyra e Prefektit

Shkrimet e qytetarëve për Zyrën e Prefektit

22 tetor 2017

No Comments

Këtu do të gjenden pyetjet e postuara nga qytetarët për Zyrën e Prefektit....

Burimet

Burime Trajnimi

CIVILISC është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, i cili implementohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Tiranë, sëbashku me organizatën par...

Publikime

Ky seksion do të përditësohet së shpejti me Publikime të Projektit PACT apo ANTTARC....

Blog

Shikoni të gjitha postimet e blogut tonë...

Mundësi Trajnimi

Ky seksion do të përditësohet së shpejti me mundësi trajnimi të ofruara nga Projekti PACT apo ANTTARC....