Burime Trajnimi

CIVILISC është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, i cili implementohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Tiranë, sëbashku me organizatën partnere bullgare RiskMonitor. Qëllimi i këtij projekti është fuqizimi dhe ngritja e kapaciteteve të shoqërisë civile në zonat e izoluara të vendit për të rritur rolin e tyre në promotivimin e mirëqeverisjes dhe në luftën kundër korrupsionit.

Gjeni platformen ne link-un  me poshte:

http://civilisc.train.riskmonitor.bg/